สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมพุทธชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดบรรยายความรู้ในพระพุทธศาสนา

ชมรมพุทธชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายลอนดอน
จัดบรรยายความรู้ในพระพุทธศาสนา


    ชมรมพุทธชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การศึกษาสมาธิและธรรมะในพระพุทธศาสนา


        เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ชมรมพุทธชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การศึกษาสมาธิและธรรมะในพระพุทธศาสนาโดยในครั้งนี้พระอาจารย์ชยนนท์ กิจจานันโท ได้เปิดโอกาสให้สาธุชนชาวท้องถิ่นได้ตั้งคำถามที่ตนเองสงสัยหรือสนใจที่จะศึกษา พร้อมถามตอบปัญหาต่างๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งนอกจากทุกท่านจะได้รับฟังคำตอบจากพระอาจารย์แล้ว ยังได้ร่วมกันแบ่งปันความคิดเห็นและความรู้ต่างๆ ที่ตนเองเคยได้ศึกษามาด้วย ทำให้วันนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ด้วยปัญญาแห่งแสงธรรม


      ภายหลังจากได้ฟังการบรรยายธรรมแล้ว ทุกท่านก็ได้นั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา 40 นาที ก่อนที่พระอาจารย์จะได้สรุปและให้ข้อคิดสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งทุกท่านต่างประทับใจและอยากจะมาศึกษาความรู้ในพระพุทธศาสนาและเรื่องของสมาธิเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น