สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง จัดกิจกรรม happy family day

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง จัดกิจกรรม happy family day


โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 36 ได้จัดกิจกรรม happy family day 


       เมื่อวันที่ 14 เมษายน ที่ผ่านมา โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 36 ได้จัดกิจกรรม happy family day ณ ห้องสัมมนา SPD 8 สภาธรรมกายสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่อบอุ่นระหว่างครอบครัวของน้องๆธรรมทายาทหญิง รวมทั้งให้ผู้ปกครองและคณะญาติได้เห็นภาพกิจกรรมต่างๆ ที่ลูกหลานได้มาอบรมในโครงการ และเพื่อเป็นการสั่งสมบุญร่วมกันของคนในครอบครัว


     โดยผู้ปกครองและน้องๆ ธรรมทายาทหญิงได้รับชม MV ชุดพิเศษประมวลภาพกิจกรรมของน้องๆ ธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 36 จากนั้นทุกคนได้ปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และพิธีกราบขอขมา ขอพรผู้ปกครอง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ น้องๆธรรมทายาทหญิงทุกคนต่างมีความตั้งใจในการฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเต็มที่ และมีความตั้งใจที่จะเอาบุญนี้ไปฝากถึงผู้ปกครอง           ทุกท่าน ส่วนคณะผู้ปกครองที่มาร่วมงานต่างได้เห็นบุตรหลานของตนได้ฝึกนิสัยที่ดี ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมอย่างเต็มที่