สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันคุ้มครองโลก

วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันคุ้มครองโลก


     วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประจำปีพุทธศักราช 2562


            วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2513 จากการริเริ่มของวุฒิสภาชาวอเมริกัน Gaylord Nelson ที่ได้รณรงค์ให้ชาวอเมริกันร่วมมือกันรักษาคุ้มครองโลกใบนี้  ในส่วนของพระพุทธศาสนานั้นองค์กรยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก หรือ ยพสล. มีมติให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปีเป็น “วันธรรมะคุ้มครองโลก” ภายใต้คำขวัญ “Clean The World, Clean The Mind” เพราะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ทรงคุณค่าที่สุด คือ ใจของมนุษย์ ที่ควรได้รับการคุ้มครองรักษาให้สะอาดบริสุทธิ์ ในวันสำคัญดังกล่าว วัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดทั้งวัน โดยช่วงเช้าเป็นการประกอบพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณร จำนวน 10,000 กว่ารูป ในส่วนของประธานฝ่ายสงฆ์ได้กราบอาราธนาพระมหาโพธิวงศาจารย์ เปรียญธรรม 9 ประโยค , ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ โดยมีด๊อกเตอร์กฤษฎา และกัลยาณมิตรทัศนีย์ จ่างใจมนต์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเป็นภาษาไทยและภาษาบาลี ตามลำดับ นอกจากนี้ยังได้กราบนิมนต์สามเณรเปนไท อัมพุประภา  ศูนย์อบรมเบญจธรรมดอนเมือง กรุงเทพมหานคร สังกัดไซต์ 10 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดพูดสุนทรพจน์ระดับประเทศในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย  ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ด้วย ยังความปลาบปลื้มปีติให้เกิดขึ้นแก่สาธุชนที่มาร่วมงานตักบาตรเป็นอย่างยิ่งค่ะ 


             ส่วนภาคสายเป็นการปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส นำใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อ ก่อนที่ผู้แทนคณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  


          ส่วนภาคบ่ายได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย โดยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ซึ่งภาพเหล่านี้บ่งบอกถึงพลังศรัทธาอันเปี่ยมล้นที่มีต่อพระพุทธศาสนา ต่างสละทรัพย์ที่หามาได้โดยยากมาสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร ที่จัดขึ้น ณ วัดพระธรรมกาย เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและสร้างศาสนทายาทผู้เป็นดั่งเหล่ากอของสมณะ ในส่วนของการประกอบพิธีกรรมทอดผ้าป่า ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ โดยมีกัลยาณมิตรไพศาล ทวีชัยถาวร และกัลยาณมิตรเสาวนีย์  หิรัญศิริ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จากนั้นคณะสงฆ์ได้แปรแถวเพื่อพิจราณาผ้าป่า ก่อนที่หลวงพ่อทัตตชีโวจะได้กล่าวให้โอวาทที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย