สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดงานบุญวันคุ้มครองโลก 

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดงานบุญวันคุ้มครองโลก 


วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันคุ้มครองโลก 


      ภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม  พร้อมทั้งได้รับชม VDO ประมวลภาพการสร้างบารมีของหลวงพ่อธัมมชโย ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพานสักการะรูปเหมือนหลวงพ่อธัมมชโย โดยมีกัลยาณมิตรวัชรี โบรซิน, กัลยาณมิตรนงนุช ไบรท์, กัลยาณมิตรลินดา รัตนะ ไดร๊ฟเค่อะ, กัลยาณมิตรอรวรรณ พิมพ์ไชย และกัลยาณมิตรประภาพร  แอร์เลบัค  เป็นผู้แทนสาธุชนถวายพานสักการะ 


    นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรอรวรรณ พิมพ์ไชย และกัลยาณมิตรนงนุช ไบรท์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย, พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตทอดผ้าป่า เพื่อโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย โดยมีกัลยาณมิตรลินดา รัตนะ ไดร๊ฟเค่อะ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย, พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรค โดยมีกัลยาณมิตรสุชีรา โพลฮ์มันน์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรประภาพร แอร์เลบัค  เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีเปิดม่านมงคลบรมจักรพรรดิ์โบสถ์พระไตรปิฎกแรกของโลก และสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ฉลองชัย ชิตังเม 1,222,222,562 จบ