สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายมอบผ้าไตรจีวรเพื่อถวายแด่พระศรีลังกา

 

    

              
         เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มูลนิธิธรรมกายมอบผ้าไตรจีวรจำนวน ๒๐๐ ชุด แก่สถานทูตศรีลังกา เพื่อ นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จะมาร่วมในพิธีตักบาตรพระ ๒,๕๕๑ รูป ในวันวิสาขบูชา ที่เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยมี ฯพณฯ เจ.บี. ทิสานายกะ เอกอัครราชทูตศรีลังกา ประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร