สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาโซล ร่วมฉลองสัปดาห์วิสาขโลก พ.ศ.2562 

วัดภาวนาโซล ร่วมฉลองสัปดาห์วิสาขโลก พ.ศ.2562 


    วัดภาวนาโซล ร่วมงานฉลองสัปดาห์วิสาขโลก ปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ชาวพุทธนานาชาติที่เกาหลีใต้


     คณะสงฆ์ "วัดภาวนาโซล" ประเทศเกาหลีใต้ นำโดยพระครูสมุห์ จรินทร์ รตนวณฺโณ เจ้าอาวาสฯ หนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับ วัดโจเกซา (มหายาน) ประเทศเกาหลีใต้ จัดงาน Lotus Lantern Festival 2019 (연등회 연등축제) เพื่อเฉลิมฉลองงานวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยองค์กรพุทธนานาชาติกว่า 50 ประเทศ 20 นิกายได้จัดขบวนอัญเชิญโคมวิสาขบูชาผ่านใจกลางกรุงโชล จนถึงวัดโจเกซา รวมระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ซึ่งในครั้งนี้วัดภาวนาโซลเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยได้จัดขบวนรถ”ทสพลญาณมงคลประพาส” อัญเชิญพระประธาน “พระธรรมกายปางสมาธิ” เข้าร่วมงาน เริ่มด้วยการแปรแถวของขบวนส่งเสริมวัฒนธรรมในชุดไทยประยุกต์ 100 คน จากนั้นเป็นขบวนพระภิกษุจำนวน 50 รูป และสามเณรซึ่งบวชในโครงการบรรพชาหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาของวัดภาวนาโซลจำนวน 100 รูป ถือโคมเทียนรูปดอกบัว จากนั้นเป็นรถอัญเชิญพระประธาน มีความสูง 1.8 เมตร ล้อมรอบด้วยอุบาสกในชุดขาว 12 ท่าน ปิดท้ายขบวนด้วยตัวแทนชาวพุทธจากประเทศไทยถือโคมแบบเกาหลีตามด้วยธงธรรมจักร สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา เมื่อขบวนอัญเชิญฯไปถึงวัดโจเกซา จะหยุดให้ประชาชนได้ชื่นชมขบวนทั้งหมดตลอดคืน ซึ่งตลอดทางได้รับความสนใจ ปรบมือและเสียงสาธุการจากประชาชนที่เฝ้ารอชมขบวนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สถานีโทรทัศน์ BTN BBS และ YTN ได้ถ่ายทอดสดพิธีดังกล่าวตลอดงาน


  นอกจากนี้ประชาชนชาวเกาหลีและชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ ก็ได้ร่วมกันจัดพิธีบรรพชาสามเณรจำนวน 100 รูป ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาและฉลองครบรอบ 1 ปี วัดภาวนาโซล โดยได้รับความเมตตาจากพระวิเทศภาวนาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดบรรพชาหมู่สามเณรแบบเถรวาทครั้งใหญ่ที่สุด ในประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย