สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระ


    วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีเจริญชัยมงคลคาถาเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


      สำหรับพิธีกรรมภายในงานเมื่อท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้ว ก็ได้ ประกอบพิธีสักการะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยประธานเปิดกรวยสักการะและอ่านคำสดุดี พร้อมทั้งจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย คือ คุณตรีรัตน์ ทรงเตชะเลิศ รองกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครบอสตัน รัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นสาธุชนแต่ละคณะก็ได้ร่วมกันร่วมสักการะตามลำดับ ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และนำประกอบพิธีบูชาข้าวพระ โดยประธานนำกล่าวถวายประทีปแก้ว คือ กัลยาณมิตรสมศักดิ์ ธนสารดิลกสังวร ส่วนประธานนำกล่าวคำถวายดอกไม้มงคลบูชาข้าวพระ คือ กัลยาณมิตรสำราญ ผลสุข 


  นอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมจุดประทีปบูชาพระประธานและพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งประกอบถวายดอกไม้บูชาพระประธานและพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีกัลยาณมิตรสิรินทร์ วงศ์วิทยเวทย์ ,กัลยาณมิตรบุศยมาลย์ ทองสุข,กัลยาณมิตรวิชชาพร จันทร์ขอนแก่น ส่วนพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระวันเกิด โดยมีกัลยาณมิตรเฟอร์นันโด กัลยาณมิตรศศิรัตน์ แกรนเด้ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันบูชาข้าวพระด้วยความปลื้มปีติในบุญกันทุกคน