สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีบูชาข้าวพระ 

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีบูชาข้าวพระ 


          วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายโคมวิสาขประทีป 


   สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี   (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยปุพผามาลา โดยมีประธานนำกล่าว คือ กัลยาณมิตรรัฐ เนตรไทย และกัลยาณมิตรพเยาว์ เนตรไทย ส่วนพิธีถวายพวงมาลัยหอมสุคันธมาลา โดยมีกัลยาณมิตรพิมพ์ชนก สายสมร และกัลยาณมิตรAndrew Hazlewood  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรปีติ ลีพัฒนะพันธ์ และกัลยาณมิตรอุษณีย์ ลีพัฒนะพันธ์ เป็นประธานในพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ 


    นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีผู้แทนนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรศศิธร เบรสเลอร์ และกัลยาณมิตรสุพิชา สายสมร ส่วนพิธีถวายกองบุญยานพาหนะแก้ว โดยมีผู้แทนนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรเคน เหง่าสีวัด, กัลยาณมิตรบัวทอง ศรีจันทวรวงศ์ ด้าน ครอบครัวลีพัฒนะพันธ์ เป็นประธานในพิธีถวายโคมวิสาขประทีป และในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระมหาประพาส ปภาโส ท่านประธานสงฆ์ พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้