สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระพิศาลประชานุกูล

 

     

               
         เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกาย และคณะกัลยาณมิตรจังหวัดตาก เป็นผู้แทนพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกายเดินทางไปถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระพิศาลประชานุกูล ผู้นำโครงการขุดถนนพุทธวิถี ณ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อเป็นกำลังใจแก่พี่น้องชาวปวาเก่อญอ ที่ทำการขยายถนนพุทธวิถี เพื่อให้การสัญจรของพระธรรมจาริกและพี่น้องชาวไทยภูเขาเป็นไปโดยสะดวก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร