สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 


    ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันพระที่ผ่านมา


     เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา คณะกัลยาณมิตรอำเภอเบตงจำนวน 170 คน ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญเนื่องในวันพระ โดยพระอาจารย์ได้นำทุกท่านร่วมใจสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 510 จบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความสามัคคี ความเข้มแข็งของชาวพุทธในจังหวัดชายแดนใต้ด้วย พร้อมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส 


    สำหรับบรรยากาศการสวดมนต์เป็นไปด้วยความสงบ เรียบร้อย เพราะทุกท่านต่างเดินทางมาเพื่อสั่งสมบุญด้วยเห็นความสำคัญว่า การสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้มีอานิสงส์มากที่จะทำจะช่วยขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ความเป็นมงคลทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นแก่ตนเอง และขยายสู่คนรอบข้างได้ ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จะจัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในทุกวันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันจุดโคมประทีป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา