สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี


    ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีทอดผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้


   เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่าน ซึ่งตรงกับวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันอาราธนาศีล 5 ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดธรรมนิยาม พร้อมทั้งนำประกอบพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศล โดยกัลยาณมิตรกิมลิน เพชรสุวรรณ จากประเทศมาเลเซีย ได้นำกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน ส่วนกัลยาณมิตรวิสูตร วิจิตพันธุ์ ได้นำกล่าวถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน


   ต่อมาจึงเป็นพิธีอัญเชิญขบวนผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ซึ่งประธานในพิธีคือ กัลยาณมิตรกิมลิน เพชรสุวรรณ ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า จากนั้นพระอาจารย์พรมสรร   อภิวฑฺฒโน ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรพระเป็นภาบาลี, ส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ก่อนที่จะได้ร่วมกันปล่อยปลา ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำคลองหนองมวง