สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายหนังสือธรรมะแด่พระภิกษุสามเณร 

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายหนังสือธรรมะแด่พระภิกษุสามเณร 


วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายหนังสือธรรมะแด่พระภิกษุสามเณร และมอบหนังสือธรรมะแก่เยาวชน


     เมื่อวันเสาร์ที่11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีถวายหนังสือธรรมะแด่พระภิกษุ สามเณร และมอบหนังสือธรรมะแก่เยาวชน ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิการจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลนิติธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ โดยภายในงานหลังจากที่สาธุชนทุกท่านร่วมกันประเคนภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว กัลยาณมิตรไพศาล ทวีชัยถาวร และกัลยาณมิตรเสาวนีย์ หิรัญญศิริ ได้นำกล่าวถวายหนังสือธรรมะแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์


   จากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายหนังสือธรรมะและไทยธรรมแด่คณะสงฆ์โดยรอบหอฉัน ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะให้สัมโมทนียกถา โดยมีใจความโดยย่อว่า”หนังสือเหล่านี้สำคัญยิ่งที่ตัวอักษร เวลาที่ใช้ในการพิมพ์อาจจะใช้เวลาไม่นานแต่ตัวอักษรที่จารึกทั้งภาษาไทยและภาษาบาลี รวมทั้งภาษาต่างๆที่เราจัดสอบกัน ไม่ใช่ว่าใครอยากคิดก็คิดขึ้นมาได้ เพราะเกิดจากต้นแหล่งกำเนินคือพระบรมศาสดา ที่ทรงตรัสรู้พระธรรมวินัย ซึ่งเราก็ทราบดีว่าทรงใช้เวลาตรัสรู้ 20 อสงไขย เศษแสนมหากัปป์เป็นอย่างน้อย กว่าจะได้ความรู้ให้มาศึกษากัน