สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ


วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี


      ภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์   พร้อมทั้งนำสวดมนต์ทำวัตรเช้า  ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์  และได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์ พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้ พิธีทอดผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตรสุทิน  คุมพัน     กัลยาณมิตรอารีญา เฮิร์นซไตน์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรวนิดา เบนเนส    กัลยาณมิตรจารุวรรณ ซเตฟาน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรกนิษฐา คงมงคล    กัลยาณมิตรสมร สไตน์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี โดยมีกัลยาณมิตรอุไร แก้วสมบัติ     กัลยาณมิตรจัสมิน เคล้าเซ่ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีถวายเครื่องห่มกันหนาว โดยกัลยาณมิตรจุฑามาส ชูสเตอร์ กัลยาณมิตรจรัสศรี พอลมันน์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีถวายจานดาวธรรม    โดยกัลยาณมิตรภัทรนันท์ ลาโสม กัลยาณมิตรเยี่ยม สืบสันต์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีถวายกองบุญยานพาหนะ    โดยมีกัลยาณมิตรพรพรรณ ซีเมอร์ กัลยาณมิตรรังสินีย์ โฟล์บัค เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย    


      ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายกองบุญต่างๆ พร้อมทั้งปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และได้รับของที่ระลึกเนื่องในสหวาระเดือนเกิด  ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ต่างรู้สึกปลาบปลื้มปีติที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญร่วมกัน