สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดิน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดิน


    ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดิน พร้อมทั้งสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และเวียนประทักษิณ ครั้งที่ 20 ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์


   สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดิน พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันเวียนประทักษิณรอบลานธรรม สถานที่ก่อสร้างมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ 3 รอบ ก่อนที่จะได้กล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตอกย้ำความตั้งใจในการร่วมกันสถาปนามหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์แห่งนี้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ ด้วยมโนปณิธานที่จะสร้างศูนย์รวมใจชาวพุทธนานาชาติให้บังเกิดขึ้น หลอมรวมพลังศรัทธาของเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย จึงได้ร่วมกันสถาปนาพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ 45 ไร่ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2551 และพื้นที่อีก 56 ไร่ รวมเป็น 101 ไร่ ในปีพุทธศักราช 2561 ตามลำดับ  ด้วยการน้อมถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาของกัลยาณมิตรบุญเลิศ – กัลยาณมิตรกัญจนี    ลาภาโรจน์กิจ และครอบครัว ซึ่งในตอนนั้นยังเป็นเพียงทุ่งนาฟ้าโล่ง จนกระทั่งถึงเวลาสว่างในปีนี้     ปีพุทธศักราช 2562 ก็ได้เริ่มต้นสถาปนา"มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์" 


     ซึ่งภาพประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีที่บังเกิดขึ้น นำมาซึ่งความปลื้มปีติและภาคภูมิใจว่าเราคือหนึ่งในผู้สถาปนา "มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์" ให้สำเร็จ และเราคือหนึ่งในผู้สร้างสิ่งอัศจรรย์ให้บังเกิดขึ้นบนผืนโลก เพราะบุญจากการสร้างเจดีย์!ถือเป็นบุญใหญ่และมีอานิสงค์มาก ยิ่งเป็นมหาเจดีย์ฯ ที่ในอนาคตจะใช้เป็นที่แสวงบุญของชาวพุทธนานาชาตินับหมื่นด้วยแล้ว อานิสงค์ผลบุญจึงมากมายจักนับจักประมาณไม่ได้ ยิ่งมีมหาชนมาสักการะกราบไหว้บูชามหาเจดีย์มากเท่าไหร่ ผู้ที่มีส่วนในการสถาปนา “ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ ” ก็จะยิ่งได้อานิสงค์ผลบุญอย่างต่อเนื่องมากขึ้นเท่านั้น จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ ในพิธีตอกเสาเข็มมหามงคลต้นแรกและพิธีอัญเชิญปฐมรัตนปฐวี เพื่อสถาปนามหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคมที่จะถึงนี้