สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นร. Holmestrand High School เรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายนอร์เวย์

นร. Holmestrand High School เรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายนอร์เวย์


     วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ได้จัดสอนความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาและฝึกสมาธิให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก  Holmestrand Videregående Skole


         เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก Holmestrand Videregående Skole  จากเมือง Holmestrand  จำนวน 40 คน ที่ได้มาศึกษาเรียนรู้ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ และฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้น โดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีปฏิบัติเบื้องต้นในในการปรับร่างกายและจิตใจให้มีความผ่อนคลาย ปลอดความกังวล เอาใจมาวางที่กลางท้อง และท่องภาวนาว่า สัมมา อะระหัง ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ซึ่งหลายคนต่างให้ความสนใจในการฝึกสมาธิเป็นอย่างมาก นอกจากนี้คณะนักเรียนยังได้สอบถามความรู้เกี่ยวกับชีวิตสมณะอีกด้วย