สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช


        สำหรับพิธีในภาคเช้าพระครูใบฎีกาวุฒิพงศ์ วุฑฺฒิวํโส   เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชิคาโก เป็นประธานสงฆ์ นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีสวดอภิธรรมอุทิศส่วนกุศลให้แก่กัลยาณมิตรวราภรณ์ บุตรขุนทอง โดยมีกัลยาณมิตรนริศ, กัลยาณมิตรขนิษฐา และกัลยาณมิตรเนสัน บุตรขุนทอง เป็นประธาน จากนั้นเป็นพิธีถวายคิลานเภสัช โดยกัลยาณมิตรวนิดา เศวตชัย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย , ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรจุรีย์ ธรรมสุจริต, กัลยาณมิตรพยงศรี สิงหฤกษ์ และกัลยาณมิตรฉวีวรรณ ไชยเสนา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้ทางวัดพระธรรมกายชิคาโก ก็ได้จัดงานวันแม่เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีแด่แม่ผู้มีพระคุณ      


       ส่วนในภาคบ่ายก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้รับฟังพระธรรมเทศนาแงทรงคุณค่าจากพระพยัคฆ์ ปุณฺณาโภ  เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมี