สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีถวายโคมวิสาขประทีป

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีถวายโคมวิสาขประทีป


     วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายโคมวิสาขประทีป


  สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระภิกษุสงฆ์และสาธุชน ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่น กาย วาจา ใจ ให้ใส สะอาด บริสุทธิ์ พร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีป โดยมี กัลยาณมิตรปราณี โควิน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสุทธิเมธ ผ่องกลาง, กัลยาณมิตรนิศาชล สวนอนันตระกูล,กัลยาณมิตรพนิตา สุดสงวน  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์  ส่วนสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่างๆ แด่คณะสงฆ์


     นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกิจกรรมวันแม่ Mother’s Day โดยมีกิจกรรมมอบดอกกุหลาบและกราบเท้าคุณแม่ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น   ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ ซึ่งสาธุชนทุกท่านต่างปลาบปลื้มปีติที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้