สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา  จัดพิธีถวายกองบุญรัตนสิริทิพย์นิมิตมงคล 

วัดพระธรรมกายฟลอริดา  จัดพิธีถวายกองบุญรัตนสิริทิพย์นิมิตมงคล 


          วัดพระธรรมกายฟลอริดา  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายกองบุญรัตนสิริทิพย์นิมิตมงคล และถวายโคมวิสาขประทีป 


       สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระครูปลัดพันธุ์นิติ นิติพันโธ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฟลอริดา ท่านประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส และเมื่อใจทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้ว เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลใหญ่ที่จะเกิดขึ้น ทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5 และประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี กัลยาณมิตรอัมมร แชน, กัลยาณมิตรเจนนี่  พิมพิวงศ์ และกัลยาณมิตรโคเรียน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรธนา มารมย์พันธ์, กัลยาณมิตรดารุณี พรหมจักร และกัลยาณมิตรราม มารมพันธ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


         ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายกองบุญรัตนสิริทิพย์นิมิตมงคล  โดยมีกัลยาณมิตรจารุวรรณ  ประเสริฐธรรม และกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัส ประเสริฐธรรม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  ส่วนพิธีถวายหนังสือธรรมะและโคมวิสาขประทีป โดยมีกัลยาณมิตรนริศ ศิริทัพ และกัลยาณมิตรสุนันท์ ศิริทัพ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  จากนั้นท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายกองบุญรัตนสิริทิพย์นิมิตมงคล กองบุญหนังสือธรรมะ และโคมวิสาขประทีปแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทอันทรงคุณค่า พร้อมทั้งได้นำทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยความพร้อมเพรียงกัน