สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา


       วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดงานบุญวันวิสาขบูชา  โดยมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศ มาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก

           พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดชุดขาว เพื่อรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ ซึ่งการปฏิบัติธรรมในวันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของสากลโลก โดยในช่วงเช้าเริ่มด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ ซึ่งถือเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ


               ส่วนภาคสายเป็นการปฏิบัติธรรม โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำประกอบพิธีกรรม ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน


              สำหรับวันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญ เดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเป็นเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ , เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ,และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน  ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธทั้งหลายจึงได้พร้อมใจกันสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมเพื่อมาตามระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมเพียงกัน