สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


         สำหรับพิธีกรรมในช่วงเช้าเมื่อสาธุชนทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจให้ใสสะอาดดีแล้ว ก็ได้ร่วมกันอาราธนาศีล และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรอรุณวรรณ ตั้งพิสุทธิพงษา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาธุชนก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์   พร้อมทั้งได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


    ส่วนช่วงบ่ายชาวท้องถิ่นได้แยกห้องปฏิบัติธรรม และได้รับฟังหัวข้อธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตส่วนสาธุชนชาวไทยก็ได้นั่งสมาธิกลั่นใจให้ใสสะอาด นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันถวายคิลานเภสัช  โดย กัลยาณมิตรสุนันท์ กัลยาณมิตรสมบัติ วงษ์เกษมศิริ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  จากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมถวายคิลานเภสัชและจตุปัจจัยแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาอันทรงคุณค่า  พร้อมทั้งได้นำสาธุชนรับบุญเตรียมโคมประทีป เพื่อใช้ในงานบุญวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ค