สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ฉลองชัยชิตังเมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1,280,000,000 จบ

ฉลองชัยชิตังเมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1,280,000,000 จบ


         วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีฉลองชัยชิตังเมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1,280,000,000 จบในวันวิสาขบูชา


                 หลังจากสาธุชนเดินเวียนประทักษิณเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เดินทางมาร่วมพิธีฉลองชัยชิตังเมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1,280,000,000 จบกันต่อที่มหารัตนวิหารคด 32 และ 1 ณ  เบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ เมื่อสาธุชนทุกท่านช่วยกันสวดจบครบเป้าหมายแล้ว ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้เปล่งเสียงสาธุการ ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้อ่านสาสน์ของใครคนหนึ่งใจความว่า” วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความหมายต่อตัวเราและชาวโลกเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเพราะมีวันนี้เกิดขึ้นเราจึงได้มีโอกาสได้ยินพระธรรมคำสอนของบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้รู้เรื่องราวความจริงของชีวิต  ได้รู้เรื่องราวการดับทุกข์รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้พ้นจากทุกข์ เข้าถึงธรรม เพราะฉะนั้นเรามีบุญมากที่มาวันนี้แค่วันเดียวเราระลึกนึกถึงบุญได้3 อย่าง            ทั้งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน การแสวงบุญตามรอยสังเวชนียสถาน ที่ศูนย์กลางกายอย่างเดียวไปถึงทุกแห่ง  บนท้องฟ้าสว่างด้วยแสงจันทร์  วันเพ็ญ วันวิสาขบูชา ศูนย์กลางกายก็สว่างด้วยแสงธรรมที่เกิดจากบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ด้วยความปลื้มปีติ เพราะเราไปถึงเป้า 1,280,000,000 จบ  “จากนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมดังขึ้น80ครั้งเพื่อฉลองครบ80พรรษาของพระสัมมาสัมพุทธ สำหรับเป้ายอดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในครั้งต่อไปคือ วันอาฬหบูชา วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 ด้วยตัวเลข 1,400,000,000  จบ