สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

องค์กรพุทธนานาชาติในประเทศออสเตรเลีย ​​​​​​​จัดงาน The United Nations Day of Vesak 2019

องค์กรพุทธนานาชาติในประเทศออสเตรเลีย
จัดงาน The United Nations Day of Vesak 2019

 

        วัดพระธรรมกายซิดนีย์ร่วมกับองค์กรพุทธนานาชาติในประเทศออสเตรเลีย จัดงาน The United Nations Day of Vesak 2019


               วัดพระธรรมกายซิดนีย์ร่วมกับองค์กรพุทธนานาชาติในประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในซิดนีย์ จัดงานThe United Nations Day of Vesak 2019 เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ที่องค์การสหประชาชาติยกย่องวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก ณ เมืองซิดนีย์ โดยกิจกรรมภายในงานมีพิธีถวายมหาสังฆทาน และทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์จากนิกายเถรวาท มหายาน และวัชรยานในประเทศออสเตรเลีย กว่า 100 รูป


          สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนเข้าใจถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชามากขึ้น แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของศาสนาพุทธที่สร้างความสงบสุข สันติภาพให้สังคม รวมรวบองค์กรที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจกันและกันมากขึ้น และให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ปฏิบัติธรรมยิ่งๆขึ้นไป