สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ​​​​​​​สอนสมาธิ นร. Monrovia Community Adult school

พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
สอนสมาธิ นร. Monrovia Community Adult school


    พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สอนสมาธิแก่นักเรียน Monrovia Community Adult school

     พระอาจารย์พระอนุชิต ติกฺขวีโร จากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับเชิญจากคุณครูCarol Burill ครูของ Monrovia Community Adult school ให้มาแนะนำการปฏิบัติสมาธิกับนักเรียนชั้นเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ห้อง รวมมากกว่า 100 คน ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษในช่วงซัมเมอร์ เป็นเวลา  1 ชั่วโมง โดยพระอาจารย์ได้เกริ่นนำประโยชน์ของสมาธิในช่วงแรก และนำเข้าสู่การฝึกสมาธิเป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นเป็นการถาม-ตอบเกี่ยวกับสมาธิที่นักเรียนอยากทราบ ซึ่งหลายคนรู้สึกผ่อนคลายมากแม้ปฏิบัติเป็นครั้งแรกและเพียงระยะสั้น นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำแผ่นประชาสัมพันธ์ตารางการสอนสมาธิและที่อยู่ของวัด โดนนักเรียนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากและอยากมาเยี่ยมชมวัด