สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 37

พิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 37


       ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับสมาคมพระพุทธศาสนามหานิกาย อินโดนีเซีย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 37

       สำหรับพิธีมอบทุนรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้าครั้งที่37 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยพุทธิธรรม เมืองตังเกอรัง ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศอินโดนีเซีย โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก Mr. Teguh Taslim  ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาในเครือมหาวิทยาลัยพุทธิธรรมกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก Mr. AgusJaya  ประธานสมาคมพระพุทธศาสนามหานิกาย อินโดนีเซีย ร่วมกับ นายสันติ รุ่งสุขพลากร ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวเปิดงานเป็นภาษาอังกฤษและอินโดนีเซีย ภายในงานมีนักเรียนผู้ได้รับรางวัล ผู้เข้าร่วมสอบ คณะครู ผู้ปกครอง รวมถึงตัวแทนองค์กรพุทธในประเทศอินโดนีเซีย มาร่วมงานในครั้งนี้ นับเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาไปสู่ใจของเยาวชนและครอบครัวในต่างแดนผ่านโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติให้แก่ผู้เข้าสอบและคณะครูผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง