สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  จัดพิธีจุดโคมวิสาขประทีป

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  จัดพิธีจุดโคมวิสาขประทีป


     วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีจุดโคมวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชา  เนื่องในวันวิสาขบูชา


    สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5 และปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีป  โดยมีกัลยาณมิตรเจมส์-กัลยาณมิตรศรีวิไล อัมคา ,กัลยาณมิตรบัววร  มณีวรรณ ,กัลยาณมิตรวิรุธ-กัลยาณมิตรมณีวรรณ พงษ์สวัสดิ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 


  จากนั้นเป็นพิธีจุดโคมวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชา  โดยมีคณะประธานจุดประทีปโคมเอก คือ กัลยาณมิตรเจมส์-กัลยาณมิตรศรีวิไล อัมคา,กัลยาณมิตรบัววร มณีวรรณ, กัลยาณมิตรวิรุธ-กัลยาณมิตรมณีวรรณ  พงษ์สวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะประธานรอง  2 คณะ  และสาธุชนก็ได้ร่วมกันจุดพิธีจุดโคมวิสาขประทีป ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีเวียนประทักษิณ และถ่ายภาพประวัติศาสตร์การสร้างบารมีร่วมกันด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน