สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.สุลักษณะ ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

รร.สุลักษณะ ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 


     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุลักษณะ จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 


      เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม ดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมบุญกงล้อแห่งธรรมเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสุลักษณะ หลักหก  จังหวัดปทุมธานี ซึ่งภายในงานมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 120 คน โดยทีมงานได้นำทุกคนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งภาพเยาวชนตัวน้อยๆ รวมตัวกันสวดมนต์ในครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก แม้ว่าทุกคนจะยังสวดมนต์ไม่คล่อง แต่ก็ตั้งใจสวดมนต์ด้วยเสียงที่ดังและฟังชัดเจน  นอกจากนี้ทุกคนยังได้ฝึกสมาธิใจหยุดใจนิ่ง พร้อมทั้งอธิษฐานจิต อุทิศบุญกุศล และแผ่เมตตา ซึ่งการที่ทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร            ก็เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีสมาธิในการเรียน และที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้น้อง ๆ ยังได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการตอบคำถาม เพื่อรับรางวัล ด้วยบรรยากาศบุญใสใสสงบและเรียบร้อย