สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี 


        ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา  ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่อทำบุญอุทิศกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา


        เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา  ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่อทำบุญอุทิศกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 6 โดยทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีล 5 สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดธรรมนิยาม พร้อมทั้งนำประกอบพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศล 


     ต่อมาจึงเป็นพิธีอัญเชิญขบวนผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ซึ่งประธานผ้าป่าในครั้งนี้มี 3 คณะด้วยกัน ประกอบด้วยครอบครัววิจิตรพันธ์, กัลยาณมิตรสากล กัลยาณมิตรจินดา  จิตมณี ,กัลยาณมิตรพันโทจำรัส สกุลพันธ์ ในการนี้คณะสงฆ์ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรพระเป็นภาบาลี, ก่อนที่สาธุชนจะได้น้อมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ต่างมีความสุขอิ่มบุญกันถ้วนหน้า และจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมงานบุญกันอีกในครั้งต่อๆ ไป