สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันวิสาขบูชา


       วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญในครั้งนี้


  โดยพิธีเริ่มด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และสวดสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยภาษาจีน และภาษาไทย นอกจากนี้พระอาจารย์ก็ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำกล่าวถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรอัครภัค ทราน เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้ น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีป โดยมีกัลยาณมิตรสมบูรณ์ นาคหนุน และกัลยาณมิตรจามร พงศ์ปลื้มปิติชัย  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  พร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญโคมวิสาขประทีป และปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะพระภิกษุสงฆ์


        ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดโคมวิสาขประทีป และพิธีเวียนประทักษิณ ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง