สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดคลาสสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดคลาสสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น


วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดคลาสสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น
 

       เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดคลาสสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น ซึ่งก่อนเข้าคลาสสมาธิ พระอาจารย์ได้เชิญชวนทุกท่านดื่มชา เพื่อให้ร่างกายและใจผ่อนคลายและเตรียมความพร้อม นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำผู้ร่วมคลาสออกกำลังกายโยคะยืดเส้นเบื้องต้น เพื่อผ่อนคลายร่างกาย  เมื่อกายสบายผ่อนคลายแล้วพระอาจารย์ได้เปิดสื่อเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนนั่งสมาธิ เพราะการเตรียมตัวดีจะมีผลต่อสมาธิ ทำให้มีความสุขในการนั่งสมาธิและนั่งได้ดีมีความก้าวหน้า


      จากนั้นพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิเป็นเวลา 40 นาที ก่อนที่จะได้ถามประสบการณ์ของการนั่งในวันนี้ซึ่งโดยรวมทุกท่านมีความสุข บางท่านเห็นแสงสว่าง มีประสบการณ์นั่งที่ดี ส่วนในช่วงท้ายพระอาจารย์ได้ในเทคนิคในการตรึกนิมิตง่ายๆโดยการให้วาดวงกลมซ้ำๆแล้วให้นั่งหลับตาอีกครั้ง ซึ่งเป็นเทคนิคในการช่วยจำภาพนิมิต และอีกวิธีหนึ่งคือนั่งมองภาพพระอาทิตย์สักพักแล้วค่อยให้หลับตาลง ทำให้ผู้ร่วมคลาสสมาธินึกนิมิตได้ง่ายขึ้น และก่อนจบคลาสตัวแทนชาวท้องถิ่นก็ได้ถวายปัจจัยบำรุงวัด