สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดงานบุญวันวิสาขบูชา

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดงานบุญวันวิสาขบูชา


วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีจุดโคมวิสาขประทีป เนื่องในวันวิสาขบูชา 


      สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5 และกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีป โดยมีกัลยาณมิตรชุขวัญ จันทร์งาม  และ กัลยาณมิตรสุชาดา สติลเลอร์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายโคมวิสาขประทีปพร้อมทั้งปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเตรียมรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น และนำทุกท่านจุดโคมวิสาขประทีป พร้อมทั้งอธิษฐานจิตเนื่องในวันวิสาขบูชา นอกจากนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันเวียนประทักษิณเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวัน ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพนิพพาน 


         สำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่น มาร่วมงานบุญจำนวนมาก ซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ และยังได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ เอตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกัน