สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 15

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 15


    วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคณะกัลยาณมิตรจากทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 143


     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับ คณะสงฆ์และศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดสงขลา  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยกัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 143  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้  อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ซึ่งพิธีเริ่มในเวลา 07.00 น. ด้วยการทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 100 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระครูประกิตศาสนการ เจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พันตรีธนพล สุวรรณโณ ผู้แทนบังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งภายในงานมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมตักบาตรกันเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง เพราะการตักบาตรกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนักที่จะมีพระสงฆ์จำนวนมากเช่นนี้ ทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ นอกจากจะทำให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้สั่งสมบุญใหญ่แล้ว ยังเป็นการสืบสานพุทธประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่คู่กับชาวไทยพุทธต่อไป


      ส่วนภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 108  จำนวน 301 ทุน เพื่อเป็นการให้กำลังใจกับคณะครูผู้มีความเสียสละหยัดสู้ทำหน้าที่ให้ความรู้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยของ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ต่อด้วยพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 15 ครั้งที่ 143  โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิรัตธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้เป็นผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลก กล่าวความในใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 


     และในโอกาสนี้พระครูวิรัตธรรมโชติ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาว่า “ขอขอบคุณทางวัดพระธรรมกายที่ให้กำลังใจคณะสงฆ์ 15 ปี ให้กำลังใจครูใต้มา 12 ปี โดยไม่คิดถึงความยากลำบากโดยเฉพาะให้กำลังใจ ครู ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ และขอบคุณที่วัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา เพราะเป็นการช่วยแก้ปัญหาให้กับเยาวชนที่ติดโลกโซเชียลกันเป็นอย่างมากในปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด ถือว่าช่วยแก้ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีและขออนุโมทนาบุญกับพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่สนับสนุนให้กำลังใจทาง 4 จังหวัดชายแดนใต้มาโดยตลอด” 

        สำหรับพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พุทธศักราช  2548 ที่วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดเป็นปีที่ 15 ครั้งที่ 143 รวมมูลค่าความช่วยเหลือ 416 กว่าล้านบาท และจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ มอบเป็น ปีที่ 12 ครั้งที่ 108  จำนวน 301 กองทุน รวม 12 ปี มอบแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงิน 60 กว่าล้านบาท