สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดงานบุญวันอาทิตย์ 

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดงานบุญวันอาทิตย์ 


    วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปุพพเปตพลี โดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนในเมืองซีแอตเติลและเมืองใกล้เคียงทั้งชาวไทย ชาวลาว และชาวท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


  สำหรับพิธีกรรมภาคสายท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีสวดธรรมนิยามสูตร อุทิศถวายพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีกัลยาณมิตรจำเนียร รามสูต เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย,กัลยาณมิตรนงนุช พูนสวรรค์ เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระธรรม ,กัลยาณมิตรปีติ ลีพัฒนะพันธ์ เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)พระผู้ปราบมาร ส่วนกัลยาณมิตรอรรพรรณ การ์ดีพี เป็นประธานจุดเทียนธูปหน้ารูปผู้วายชนม์จากนั้นคณะประธานได้ทอดผ้ามหาบังสุกุ หน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)พระผู้ปราบมาร ส่วนสาธุชนก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลที่หน้าคณะสงฆ์ 

 

     นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตร จำเนียร รามสูต และกัลยาณมิตรอรณี เลิศเกรียงไกรยิ่ง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน