สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดงานวันวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดงานวันวิสาขบูชา


    วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดงานบุญเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา โดยมีคณะสงฆ์จากวัดเมียนมา วัดศรีลังกา และภิกษุณีจากวัดจีน มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย


    สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้ามีการจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันวิสาขบูชา พร้อมทั้งได้เปิดให้ชาวท้องถิ่นเข้ามาชมอุโบสถ โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอเมือง Afferden มาร่วมงานในวันนี้ด้วย ซึ่งมีชาวท้องถิ่นมาเยี่ยมชมมากมายกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน และให้ความสนใจซักถามเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ เพราะชาวท้องถิ่นได้รับทราบข่าวสารกิจกรรมนี้จากทางเฟซบุ๊ค สื่อโฆษณาวิทยุท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ นอกจากนี้นักข่าวยังให้ความสนใจมาขอสัมภาษณ์ประวัติของพระซันเดอร์ เขมธัมโม โดยพระอาจารย์ก็เมตตาตอบคำถามในหัวข้อ เหตุผลที่ตัดสินใจบวชในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้นักข่าวยังขออนุญาติอยู่ต่อในพิธีภาคบ่ายเพื่อถ่ายทำรายการโทรทัศน์หัวข้อพระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอร์แลนด์ และก่อนพิธีภาคบ่ายจะเริ่มขึ้นได้จัดสัมมนาแนะนำการศึกษาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนระดับประถมแก่ผู้ปกครอง โดยให้คำแนะนำว่าควรทำอย่างไรถ้าอยากให้ชั้นโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์มีการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งมีผู้ปกครองให้ความสนใจมาร่วมฟังสัมมนาเป็นจำนวนมาก


     ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด โดยกัลยาณมิตรวันทอง ผมทอง และกัลยาณมิตรสำราญ เฮนเลอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีถวายโคมวิสาขประทีปและถวายปัจจัยไทยธรรม ต่อด้วยพิธีอัญเชิญพระประธานสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประดิษฐาน ณ โพธิรัตนบัลลังก์ ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะจุดไฟฤกษ์ ส่วนตัวแทนคณะกรรมการจัดงานก็ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะสงฆ์และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ร่วมกันจุดโคมวิสาขประทีป พร้อมทั้งนำสาธุชนเวียนประทักษิณ เพื่อระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้อธิฐานจิตแผ่เมตตา ซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้