สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง จัดพิธีทอดผ้าป่า

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง จัดพิธีทอดผ้าป่า


ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม


       เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง    ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม โดยมีคณะกัลยาณมิตรและนักเรียนจากโรงเรียนวัดท่านางพรหม เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ ภายในงานท่านประธานผ้าป่า นำโดยกัลยาณมิตรยงยุทธ กัลยาณมิตรเบญจมาศ ลิ่มพานิช ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ด้วยใจที่ปลาบปลื้มปีติในมหากุศลการสร้างบารมีในครั้งนี้ จากนั้นกัลยาณมิตรยงยุทธ ลิ่มพานิช ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ส่วนสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ เพื่อรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น โดยการนำของพระบัญชา ปญฺญาวโส ท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่ท่านประธานผ้าป่าจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์ เพื่อนำไปสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง และรับของที่ระลึก 


      สำหรับบรรยากาศงานบุญในครั้งนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านต่างปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะบุญจากการสร้างอาคารปฏิบัติธรรม มีอานิสงส์มาก กล่าวคือ บุญนี้จะส่งผลให้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวก บรรลุธรรมได้อย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์ไปทุกภพทุกชาติ ตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม