สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัด

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัด


วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัด


      สำหรับพิธีกรรมในช่วงเช้าเมื่อสาธุชนทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจให้ใสสะอาดดีแล้ว ก็ได้ร่วมกันอาราธนาศีล และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรสิทธิชัย กัลยาณมิตรภัทรา กัลยาณมิตรวินน์ เมฆพงษ์สาทร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์   ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


     ส่วนภาคบ่ายชาวท้องถิ่นได้แยกห้องปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้รับฟังหัวข้อธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต ส่วนสาธุชนชาวไทยได้นั่งสมาธิกลั่นใจให้ใสสะอาดดี จากนั้นก็ได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัด โดยกัลยาณมิตรสุพิชญา ปั้นประเสริฐ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้พระมหาสงวน สุริยวํโส  ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลี   ก่อนที่ทุกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์  เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมี