สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 

    

               
         เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรล้านนา มูลนิธิธรรมกาย และวัดพระธรรมกาย จัดโครงการอบรมถวายความรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ แด่คณะสงฆ์อำเภอสะเมิง  ณ วัดสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูสิริชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอสะเมิง เป็นประธาน บรรยากาศเต็มไปด้วยสาระความรู้และสื่อที่น่าสนใจ สามารถนำไปใช้ในการเทศน์สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร