สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ค่ายพุทธธรรมผู้นำเยาวชน

 

     

                  
        เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ นักศึกษา ปวช. ปี ๑ และปวส. ปี ๑ จากโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ  จำนวน ๕๔๐ คน เข้าอบรมค่ายพุทธธรรมผู้นำเยาวชน ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในโอกาสนี้นักศึกษา  ได้ฟังธรรม เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ และศึกษาการทำหน้าที่อาสาสมัคร โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพนำนักศึกษามาอบรมที่วัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง ๒๐ ปีแล้ว

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร