สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมอบรมศีลธรรม ส่งเสริมการรักษาศีล 5 รร.บ้านดอนตะลุมพุก

กิจกรรมอบรมศีลธรรม ส่งเสริมการรักษาศีล 5 รร.บ้านดอนตะลุมพุก


    ทีมงานจากศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรี ได้จัดอบรมศีลธรรม ส่งเสริมการรักษาศีล 5 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก


    พระอาจารย์พร้อมด้วยทีมงานจากศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรี ได้จัดอบรมศีลธรรม ส่งเสริมการรักษาศีล5 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก โดยพระอาจารย์ได้นำนักเรียนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพราะบทสวดนี้เป็นบทสวดสำคัญ เป็นบทสวดแรกในพระพุทธศาสนา ทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรมได้บวชในพระพุทธศาสนา เป็นพระภิกษุรูปแรก ทำให้มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นกงล้อแห่งธรรมขับเคลื่อนพระศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้ ด้วยความสำคัญนี้นักเรียนทุกคนจึงได้พร้อมใจกันสวดมนต์ด้วยความพร้อมเพรียงกัน


      นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เทศน์สอนธรรมะเรื่องการรักษาศีล 5 พร้อมทั้งนำคณะครูและนักเรียนร่วมกันนั่งสมาธิ เพื่อทำใจให้สงบนิ่ง พร้อมที่จะเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทีมงานได้ให้การอบรมในครั้งนี้ ซึ่งน้องๆ นักเรียนต่างสนุกสนานกับกิจกรรม และตั้งใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้ในการเรียน เพื่อเป็นอนาคตของชาติที่ดีสืบต่อไป