สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญพิเศษ ประเทศมองโกเลีย

 

     

 

          เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ลูกพระธัมฯ ประเทศมองโกเลีย ได้เดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในโครงการ The Middle Way ณ ทัวริสต์แคมป์ ประเทศมองโกเลีย โครงการนี้ได้จัดกิจกรรมหลายอย่างสำหรับผู้เข้าร่วม ได้แก่การสวดมนต์ทำวัตรเป็นภาษาบาลี การออกกำลังกาย การเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ ในวันสุดท้ายของการอบรมมีกิจกรรมที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศมองโกเลีย คือ พิธีตักบาตร

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร