สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมพุทธชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิ

ชมรมพุทธชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิ


ชมรมพุทธชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น

      โดยในครั้งนี้พระอาจารย์ทวีศักดิ์ ทีปธมฺโม  ได้นำสาธุชนชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้แนะนำการฝึกสมาธิเบื่องต้นโดยเริ่มจากการผ่อนคลายร่างกายให้สบาย แล้วตรึกระลึกถึงดวงแก้วใสๆ เอาไว้ที่กลางท้อง พร้อมด้วยคำภาวนา “สัมมาอะระหัง” เรื่อยไปจนใจสงบ เป็นระยะเวลา 50 นาที


      นอกจากนี้พระอาจารย์ทวีศักดิ์ ทีปธมฺโม ก็ได้แสดงธรรมเรื่อง อปริหานิยธรรม คือ ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม แต่เป็นธรรมเพื่อความเจริญ กล่าวคือ ถ้าบุคคลปฏิบัติตามอปริหานิยธรรม บุคคลนั้น จะมีแต่ความเจริญความก้าวหน้าในชีวิต ไม่มีความเสื่อม ความเสียหาย อันเป็นอุปการะมากสำหรับผู้ปฏิบัติ ผู้บริหาร หมู่ชน และคนในสังคม ซึ่งชาวท้องถิ่นทุกท่านต่างได้รับความสุขจากการปฏิบัติธรรม และได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งๆขึ้นไปในอนาคต