สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญพิธีฉลองครบรอบ 8 ปี ธุดงคสถานนครธรรม  

งานบุญพิธีฉลองครบรอบ 8 ปี ธุดงคสถานนครธรรม  


   ธุดงคสถานนครธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานบุญพิธีฉลองครบรอบ 8 ปี ธุดงคสถานนครธรรม


   คณะศรัทธาสาธุชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีฉลองครบรอบ 8 ปี ธุดงคสถานนครธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภายในงานได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์  และพิธีถวายสังฆทานแด่เจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช 88 วัด โดยพระครูญาณธราภรณ์ ที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์  ส่วนกัลยาณมิตรประกอบ   มานะจิตต์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำสาธุชนพร้อมใจกันกล่าวคำอธิฐานจิต และถวายไทยธรรมถวายแด่คณะพระสังฆาธิการผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยความพร้อมเพรียงกัน 


  สำหรับธุดงคสถานนครธรรมแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก อบรมพระภิกษุ สามเณร รวมทั้งจัดอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งและดี เป็นอนาคตของชาติ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจของคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา