สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตร

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตร


   วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบท รุนบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เฉพาะผู้นำบุญ  


     ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เฉพาะผู้นำบุญ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์   จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และนำสาธุชนนั่งสมาธิ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในเพสมณะ ก่อนที่ตัวแทนคณะญาติจะได้น้อมนำพานดอกไม้ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ และได้กล่าวคำถวายบุตรให้อยู่ในความดูแลของพระอาจารย์   จากนั้นผู้ปกครอง คณะญาติมิตร ก็ได้กล่าวคำอธิฐานจิตถวายผ้าไตร ส่วนนาคธรรมทายาทก็ได้ประกอบพิธีขอขมา รับบาตรและผ้าไตรต่อผู้ปกครองและคณะญาติ 


    สำหรับพิธีขอขมาผู้ปกครองและมอบบาตรผ้าไตรในครั้งนี้ เพื่อให้นาคธรรมทายาทได้ปลดกังวลเรื่องทางโลก และเตรียมกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ เตรียมพร้อมในการเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อการเป็นพระแท้ ซึ่งหลังจากนี้นาคธรรมทายาท จะได้เข้าพิธีอุปสมบท ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคมนี้