สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ


    วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีมอบผ้าไตรจักรพรรดิแด่ประธานกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2562


    ภายในงานสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า  สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาด ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย โดยผู้แทนจุดในครั้งนี้คือ กัลยาณมิตรสุกัญญา โวลฟ์ แซ่ลี้ และกัลยาณมิตรเปรมฤทัย  พิจารณ์โสภณ หลังจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีถวายกล่าวคำภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี กัลยาณมิตรสุกัญญา โวลฟ์ แซ่ลี้ และกัลยาณมิตรปราณี ชแนล เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ สาธุชนจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ให้กำลังใจในหนทางแห่งการสั่งสมความดีและเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต และให้พรเป็นภาษาบาลีแก่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน


    นอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังนำอธิฐานจิตและมอบผ้าไตรจักรพรรดิแด่ประธานกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2562 เพื่อนำไปอธิษฐานจิตที่บ้าน จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมพิธีครั้งนี้ต่างปีติเบิกบานใจในบุญที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป