สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระ


    วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายกองบุญบวชสามเณร


           ภายในงานท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่ท่านประธานจะได้จุดธูปเทียนหน้าโต๊ะหมู่บูชาและถวายประทีปแก้ว โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรสำราญ ผลสุข ส่วนพิธีถวายทิพยบุปผามาลา โดยมีกัลยาณมิตรนันธนา บุญเถลิงศักดิ์  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นเจ้าภาพแต่ละคณะได้ร่วมกันจุดโคมประทีป พร้อมทั้งน้อมถวายประทีปและพานดอกไม้แด่คณะสงฆ์ตามลำดับ 


        นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีถวายกองบุญยานพาหนะ โดยมีกัลยาณมิตรบุศยมาลย์ ทองสุข เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบวชสามเณร โดยประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรธนกฤช ชาญปรีชากุล จากนั้นจึงพิธีถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีกัลยาณมิตรพัชราวรรณ ฟาย้าต เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ด้วยความปลื้มปีติ