สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บูชาข้าวพระ ทอดผ้าป่า ประเทศอังกฤษ

 

      

 

           เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดพระธรรมกายลอนดอนจัดงานบูชาข้าวพระวันอาทิตย์ต้นเดือน พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย พิธีกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๓.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น จากนั้น มีพิธีทอดผ้าป่ากองทุน จานดาวธรรม และผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายลอนดอน และในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชาที่ ๑๗ กรกฎาคม มีพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร