สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์


    วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน
 

    ภายในงานคณะพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่น กาย วาจา ใจ ให้ใส สะอาด บริสุทธิ์ พร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี เด็กหญิงปริตตา ด่านชาญจิตต์ และกัลยาณมิตรปราณี โควิน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา โดยมีกัลยาณมิตรประภาพร คาลเดอรอน และกัลยาณมิตรสุทธิเมธ   ผ่องกลาง  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ในการนี้คณะประธานก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์  ส่วนสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่างๆ และได้ร่วมกันตักบาตรพร้อมทั้งถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ


    ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ก่อนที่จะได้เดินทางไปปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ด้วยความปลื้มปีติ