สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีตักบาตรเนื่องในวันแม่ 

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีตักบาตรเนื่องในวันแม่ 


    วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีตักบาตรพระเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ไชน่าทาวน์ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา


   สำหรับพิธีกรรมในภาคสายคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทบทธัมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นบุญ เป็นกุศล ก่อนที่กัลยาณมิตรสมศักดิ์ ธนสารดิลกสังวรณ์  ประธานในพิธีจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล 5 จากนั้นพระครูภาวนาวิเทศ ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ พร้อมทั้งประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรสมศักดิ์ กัลยาณมิตรธนภรณ์ ธนสารดิลกสังวรณ์ ในการนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายสังฆทานและจตุปัจจัยแด่คณะสงฆ์จำนวน 13 รูป


  ซึ่งภายในงานมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้พร้อมใจกันมาร่วมใส่บาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์อย่างเบิกบานใจ ทั้งนี้พิธีตักบาตรครั้งนี้ยังตรงกับวันแม่แห่งชาติของประเทศไทย อันเป็นวันที่เราต่างระลึกนึกถึงพระคุณของมารดาผู้ให้กำเนิดเรามา และยังเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความตื่นตัวในวัฒนธรรมชาวพุทธ แม้ชาวต่างชาติที่อาศัยในพื้นที่โดยรอบก็ให้ความสนใจเข้าร่วมตักบาตรกันอย่างปลื้มปีติ