สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญวันอาสาฬหบูชา ประเทศฮ่องกง

 

      

 

           เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดภาวนาฮ่องกงจัดพิธีถวายสังฆทาน หล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา เเละเวียนเทียน ภาคเช้า ปฏิบัติธรรม   ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และหล่อเทียนพรรษา ภาคบ่าย ถวายเทียนพรรษา เเละผ้าอาบน้ำฝนเเด่พระภิกษุสงฆ์ ภาคค่ำ มีพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา  และพิธีจุดเทียนเอกอัคคีมณีไพโรจน์ถวายเป็นพุทธบูชา พิธีกรรมในวันนี้มีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวฮ่องกงมาร่วมงาน ๑๓๐ คน