สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบทุนพระราชภาวนาวิสุทธิ์

 

 

 

          พิธีมอบทุนพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดพิธีมอบทุนพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จำนวน ๗,๕๐๐ ทุน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า ๓,๓๐๐ โรงเรียน และมีคณะครูอาจารย์มาร่วมงานกว่า ๑๐,๐๐๐ คน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร