สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดตักศิลาบานาวิหาร 

พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดตักศิลาบานาวิหาร 


      ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดตักศิลาบานาวิหาร เมืองรังกามาติ ประเทศบังกลาเทศ


    สำหรับพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดตักศิลาบานาวิหาร เมืองรังกามาติ ประเทศบังกลาเทศ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผู้แทนมูลนิธิธรรมกายได้เข้าร่วมงานพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ด้วย โดยในช่วงเช้าพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการปฏิบัติธรรมอย่างง่ายๆ แก่สาธชุนที่มาร่วมพิธีกว่า 1,000 คน และได้ทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสร่วมกัน 


      ส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีแห่ผ้ากฐิน ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน โดยมีผู้แทนนำกล่าวถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งได้น้อมนำผ้ากฐินถวายแด่พระกรุณาวัฒนามหาเถโร เจ้าอาวาสวัดตักศิลาบานาวิหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดสาขาของวัดราชปัณนะวิหาร ที่มีสาขากระจายอยู่บนเทือกเขาจิตตะกองกว่า 100 สาขา แต่ละสาขาจะเป็นลักษณะศูนย์ปฏิบัติธรรมกลางป่า ซึ่งหลายแห่ง รวมถึงวัดตักศิลาบานาวิหาร ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง เป็นที่เหมาะสำหรับพระภิกษุ สามเณรได้ถือธุดงค์วัตร การประพฤติปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดี